Faydalı Bilgiler


 
 Aküler Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür ve depolar, gerektiğinde ise bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirir; Akümülatörler için kısaca bir tür doğru akım kaynağı diyebiliriz, Akü de denilmektedir.

Günümüzde üretilen akü türlerinin çoğunluğu kurşunlu akülerdir, takiben den gümüş çinkolu aküler ve de, nikel kadmiyumlu aküler.

Akülerin kullanım amaçları arasında Araçlar (Otomobil Aküsü ) ve Güç Kaynaklarını (UPS) görmekteyiz.

Atık hale gelen akülerin en çevreci yollardan güvenli bir geri dönüşüm sürecinden geçirilmesi gerekmektedir Bu sayede Akülerin geri dönüşümü, sadece enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması hususunda değil insan ve çevre sağlığı riskini de azaltması yönünden önemli bir prosestir.

Atık Akülerin Geri Kazanım Süreci
    Akümülatörler yani kısaca aküler günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Kara taşıtları, deniz taşıtları, evlerimizde veya işyerlerinde kullandığımız bilgisayarların güç kaynakları, aydınlatma aletleri, her türlü akülü oyuncaklar, bunlara en iyi örneklerdendir. Kullanım ömrü bitmiş atık akülerin geri kazanımı ve geri dönüşümü çevrenin korunması, ekonominin geliştirilmesi anlamında büyük önem taşımaktadır.Akülerin temel hammaddeleri kurşun, kurşun bileşikleri, plastik maddeler ve asitli çözeltilerdir. Özellikle kurşun bileşikleri ve asitli çözeltiler sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmediği veya geri kazanıma verilmediği takdirde hem insan sağlığına hem de çevreye zarar verebilmektedir. Bu nedenle atık akülerin kurallara uygun olarak yönetimi kapsamında toplama, geçici depolama ve geri kazanım işlemleri sırasında özel önlemlerin alınması gerekmektedir. 31 Ağustos 2004 tarihinde Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmış ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Yönetmeliğin amacı;
  • Akümülatörlerin üretilmesinden geri kazanımına kadar geçen süreçte çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek
  • Atık akümülatörlerin yönetimi amacıyla toplama, taşıma, geçici depolama 
  • ve geri kazanım işlemlerinin kurallarını belirlemektir.
Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşların sorumluluklarını tanımlarken başta akümülatörleri piyasaya süren üretici ve ithalatçılar olmak üzere satıcılara, tüketicilere, lisanslı geçici depo ve çevre lisanslı geri kazanım tesislerine yükümlülükler getirmiştir.